holt_287_6705.CR2

White flowering perennial, Salvia nemorosa 'Schneehugel' - Snow Hill Sage, or Salvia x sylvestris - Snow Mountain Salvia, Filoli; California
White flowering perennial, Salvia nemorosa 'Schneehugel' - Snow Hill Sage, or Salvia x sylvestris - Snow Mountain Salvia, Filoli; California
Filename: holt_287_6705.JPG
Copyright

Keywords:
  • perennials
  • flowers
  • filoli